Cơ sở dữ liệu thiên tai
Thời gian Hạng mục Nội dung Khu vực ảnh hưởng
07/2015 Tổng hợp thiệt hại
Tổng hợp thiệt hại năm 2011
05/2015 Tổng hợp thiệt hại
Tổng hợp thiệt hại năm 2010
05/2015 Tổng hợp thiệt hại
Tổng hợp thiệt hại năm 2012
05/2015 Tổng hợp thiệt hại
Tổng hơp thiệt hại năm 2013
05/2015 Tổng hợp thiệt hại
Tổng hợp thiệt hại năm 2014
08/2012 Bão
Thiệt hại do ảnh hưởng của bão VICENTE
Sơn La, Lai Châu, Bắc Cạn,
12/2009 Tổng hợp thiệt hại
Tổng hợp thiệt hại năm 2009
01/2009 Tổng hợp thiệt hại
Tổng hợp thiệt hại thiên tai năm 2008
Vùng Đông Bắc,
11/2008 Lũ lụt
Mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc từ ngày 30/10 đến 3/11/2008
Thanh Hoá,
10/2008 Bão
Bão số 6 (Hagupit)
Thanh Hoá,
08/2008 Bão
Bão số 4 (Kammuri) năm 2008
Thanh Hoá,
12/2007 Tổng hợp thiệt hại
Tổng hợp thiệt hại thiên tai năm 2007
Vùng Đông Bắc,
12/2007 Dông lốc
Lốc năm 2007
Vùng Đông Bắc,
11/2007 Lũ lụt
Lũ Miền Trung từ 16/ 10 đến 5/ 11/ 2007
Gia Lai,
11/2007 Lũ lụt
Lũ Miền Trung từ 10 - 12/ 11/ 2007
Đăk Lăk,
10/2007 Bão
Bão số 5 (bão Lekima) năm 2007
Ninh Bình,
10/2007 Lũ quét
Lũ quét và sạt lở đất năm 2007
Thanh Hoá,
08/2007 Bão
Bão số 2 năm 2007
Kon Tum,
07/2007 Bão
Bão số 1 năm 2007
Bắc Ninh,
12/2006 Dông lốc
Lốc năm 2006
Vùng Đông Bắc,
Trang
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >